Copyright

Ova web stranica i njezin sadržaj je zaštićen od strane Katapult d.o.o. Jadranska avenija 9, 10020 Zagreb i njegovih dobavljača.

Svaka redistribucija ili reprodukcija bilo kojeg dijela sadržaja u bilo kojoj formi za bilo koju svrhu je zabranjena osim niže navedenih:

  • Štampanje i preuzimanje isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu.
  • Kopiranje sadržaja trećim osobama za osobnu uporabu pod uvjetom da je jasno navedena web stranica kao davaoc materijala.

Nije dozvoljeno, osim sa izričitom pismenom suglasnošću Katapult d.o.o bilo kakva distribucija ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija sadržaja na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke distribucije materijala.
 

Info